Podrška EU reformi javne uprave u Srbiji – za upravu po meri svih nas

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji  traje neprekidno od 2000. godine sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Kroz sektorski reformski ugovor za oblast reforme javne uprave EU je za podršku reformi javne uprave od 2016. godine izdvojila 80 miliona evra od kojih je 70 miliona  za direktnu budžetsku podršku, a 10 miliona evra za komplementarnu stručnu podršku.  Evropska unija je po tom osnovu u budžet Srbije do sada uplatila oko 44 miliona evra.

Reforma javne uprave jedan je od istaknutijih primera podrške Evropske unije Srbiji, što se moglo videti i tokom vanredne situacije izazvane pandemijom virusa KOVID-19, jer je ta podrška pozitivno uticala na sposobnost uprave da pravovremeno reaguje i prilagodi se novonastaloj situaciji bez većih problema u njenom radu.

Predstavljamo vam oblasti reforme javne uprave koje je podržala Evropska unija, aktivnosti koje su sprovedene i efekte tih aktivnosti.Skip to content