Usvojenim setom zakona do efikasnije, profesionalnije i modernije uprave i otvorenijeg društva

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas set od devet zakona na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji predstavljaju nastavak napora da transformišemo upravu u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana Srbije.

„Usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podstičemo građane na inicijativu, uvodimo obavezu gradovima i opštinama da konsultuju građane o investicionom delu budžeta čime se unapređuje učešće građana u donošenju politika, na šta nas obavezuju i Ustav Republike Srbije, Kodeks dobre uprave i Strategija javne uprave“, rekao je ministar Branko Ružić nakon usvajanja seta zakona.

„Lična odgovornost svakog od nas prema građanima, koji nas plaćaju, podrazumeva da oni budu uključeni u kreiranje politika, pa su zato donete i izmene Zakona o državnoj upravi, kojima već ustaljenu praksu u MDULS da sprovodimo javne konsultacije u fazi pripreme nacrta zakona, pretvaramo u obavezu za sve državne organe“, rekao je ministar.

Jedan od bitnih ciljeva donošenja zakonskih izmena je i optimizacija rada lokalnih samouprava kroz smanjenje broja lokalnih funkcionera u odnosu na broj stanovnika opštine ili grada.

„Podstičemo opštine i gradove da više sarađuju i pomažu jedni drugima u nedostatku kapaciteta, a mesnim zajednicama vraćamo staru ulogu u povezivanju građana sa lokalnom samoupravom“, naglasio je Ružić.

Efikasnosti uprave doprineće i usvojene izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama kojima obezbeđujemo da elektronski upis podataka iz matičnih knjiga bude prvi i obavezan, što će omogućiti i brže postupanje uprave prema građanima. Pored izdavanja izvoda bilo gde u Srbiji, sada će to biti moguće i van nje jer se od sada u Registar matičnih knjiga prebacuju i oni podaci iz matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva. Ovim predlogom predviđamo i upis promene pola u matične knjige, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, što je realizacija jedne od mera za prihvatanje rodne raznolikosti kao sastavnog dela modernog evropskog društva.

Ministar Ružić je istakao da je jedna od najvećih dragocenosti našeg društva činjenica da je svaka osma građanka i građanin naše države pripadnik nacionalne manjine.

„Mnoge evropske zemlje pozavidele bi nam na manjinskim politikama, ali naš posao nije završen i nije oročen, pa je Srbija usvojenim izmenama unapredila uslove za ostvarivanje manjina, poput ispisivanja toponima na jezicima manjina, pozitivne diskriminacije pri zapošljavanju itd“, rekao je ministar.

Podsećajući da su zaposleni u javnoj upravi glavni nosioci reformi, on je ocenio da usvojenim predlozima zakona koji se tiču rada i plata u javnim agencijama upravo idemo ka unapređenju upravljanja kadrovima i finansijama – uvodimo obavezne konkurse i provere znanja ljudi koji se zapošljavaju u agencijama, osiguravamo veću stručnost članova upravnih odbora i direktora i bolju kontrolu rashoda.

„Siguran sam da ćemo zahvaljujući novim zakonskim rešenjima biti mnogo bliži ostvarenju zajedničkog cilja da svi građani u svim segmentima društva budu zadovoljni u ostvarivanju prava i obaveza, kao i javni službenici, nosioci svih ovih promena“, zaključio je ministar Ružić.Skip to content