Kodeks ponašanja i etike inspektora

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, na sednici 18. septembra 2018. godine, Kodeks ponašanja i etike isnpektora čija je primena počela od 1. januara 2019. godine.

 

Kodeksom ponašanja i etike inspektora utvrđuju se načela i pravila profesionalnog i etičkog ponašanja i standardi integriteta inspektora.

 

Kodeks se primenjuje u skladu sa zakonom i kodeksima kojima se utvrđuje ponašanje državnih službenika i zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao poseban oblik tih kodeksa namenjen inspektorima.

 

Ciljevi ovog kodeksa su osnaživanje integriteta i profesionalnih i etičkih normi ponašanja inspektora, pomoć i putokaz inspektorima kada su suočeni sa etičkim i profesionalnim nedoumicama, unapređenje ugleda inspekcije i inspektora, obavešavanje javnosti o ponašanju koje ima pravo da očekuje od inspektora, jačanje poverenja u inspekciju i rad inspektora i unapređenje profesije inspektora.

 

Odredbe ovog kodeksa primenjuju se na inspektore, kao i na službenike koji nisu inspektori, a koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora. Oni su dužni da se pridržavaju odredaba ovog kodeksa. Ponašanje inspektora suprotno odredbama ovog kodeksa predstavlja povredu radne dužnosti, u skladu sa zakonom.Skip to content