mduls Tag

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić razgovarala je sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije Kancelarijom za poslove državljanstva i migracije, na temu izrade Registra stanovništva. Naime, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije krenulo je sa pripremom Nacrta zakona o Registru stanovništva koji...

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za Program za lokalne samouprave IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST: 320 miliona dinara KORISNIK: Lokalne samouprave CILJ PROJEKTA: Izgradnja infrastrukure od značaja za unapređenje životnog standarda građana i lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave; brže i kvalitetnije uvođenje e-uprave i savremenih...

Srbija će novim Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020 utvrditi mere u cilju unapređenja transparentnosti, odgovornosti vlasti i učešća javnosti,  istakli su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu...

„Republika Srbija pridaje veliki značaj zaštiti prava nacionalnih manjina“, istakla je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić na konferenciji održanoj povodom 10 godina od usvajanja Bolcano preporuka o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima. Ona je rekla na konferenciji održanoj u Udinama da Republika...

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, koja sa svojim timom boravi u celodnevnoj poseti Subotici u okviru obeležavanja godinu dana rada Vlade, posetila je apoteku „Subotica“, gde je istakla da su modernizacija državne uprave i bolje usluge za sve građane prioritet Vlade. "Više elektronskih servisa znači manje...

Skip to content