Upravljanje javnim finansijama

Dosadašnje reforme u oblasti javnih finansija doprinose jačanju finansijske odgovornosti, kontrole i discipline, transparentnijoj kontroli trošenja novca iz budžeta i sprečavanju neprofesionalnog i nenamenskog trošenja novca poreskih obveznika. Unapređenje sistema javnih nabavki doprinelo je otvaranju Pregovaračkog poglavlja 5, dok je modernizacija rada Poreske uprave dovela do toga da je prihod od naplate poreza u poslednjih 5 godina uvećan za 26,3%. Potpuno je izmenjen način budžetiranja, kroz uvođenje Građanskog budžeta i obaveznih izveštaja o izvršenju budžeta.

  • Obezbediti građanima sveobuhvatne, relevantne i blagovremene budžetske informacije glavni je motiv koji stoji iza programa reforme upravljanja javnim finansima. Ovaj dokument jedan je od najvažnijih stra

  • Reforma Poreske uprave za Vladu Srbije predstavlja jednu od prioritetnih aktivnosti u reformi javnog sektora. Poreska uprava Republike Srbije započela je 2015. godine sveobuhvatan proces reformi koj

  • Portal ePorezi predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima jednostavnije ispunjavanje svojih obaveza. Uz ePoreze jednostavno je elektro

  • Strategijom razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru Vlada Republike Srbije sprovodi niz reformskih mera usmerenih na unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru. T

  • Zahvaljujući uspešno sprovedenoj reformi javnih nabavki, kao i zacrtanim planovima za dalje unapređenje i razvoj ovog sistema, u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u decembru 2016. godine ot

  • Propisima Evropske unije uređeno je pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Jedan o najvažnijih koraka ka potpun

Skip to content