Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih javnih konsultacija na radnu verziju Kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, započelo objavljivanje nacrta Kataloga. Pozivamo vas da i dalje dostavljate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs i to do  1. novembra...

Povodom današnjeg teksta koji je objavljen na temu eventualnih izmena Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu), želimo da ukažemo na dve pogrešne konstatacije. Pre svega, pominjući da izmene Zakona o maksimumu daju privilegije činovnicima u odnosu na zaposlene u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i da daju sve svoje komentare, sugestije i predloge na reformauprave@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstva, Birčaninova...

Broj radnih mesta na neodređeno i određeno vreme u direktnim i indirektnim korisnicima konsolidovanog budžeta smanjio se u neto iznosu za oko 11.500, u periodu od januara 2014. do juna 2015. godine. Broj radnih mesta na neodređeno je smanjen za oko 16.000, dok je broj...

Povodom često postavljenog pitanja da li Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu) primorava na penzionisanje svih onih koji u ovoj godini ispunjavaju uslove za penziju, a naročito žena, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da saopšti sledeće: Zakon...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su bila angažovana resorna ministarstva. Svi zainteresovani imaju priliku da pronađu i provere opis svog i svih drugih radnih mesta kao i zahtevane uslove u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave - Šef odseka za sprovođenje reforme javne uprave i stručno usavršavanje, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, u zvanju viši savetnik. Tekst izveštaja...