Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Stručno-metodološka objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, čija je svrha pomoć inspekcijama u pripremi kontrolnih lista koje spadaju među ključne dokumente kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, br.36/15). Takođe, Ministarstvo je...

Povodom spekulacija u javnosti da odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru dovode do prinudnog penzionisanja po ispunjavanju uslova za starosnu penziju i narušavanja, naročito procese nastave, želimo da obavestimo javnost da Zakon ima dva cilja: 1) da se spreči da se...

Služba za upravljanje kadrovima oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Reč je o položaju iz treće grupe – Pomoćnik ministra – Rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava, registre i matične knjige. Rok za podnošenje prijave ističe 1....

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavlja prvi šestomesečni izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. („Službeni glasnik RS”, br. 31/15.) Izveštaj biti konačan tek nakon što bude razmotren na svim...

Na 125. sednici Vlade održanoj u utorak, 26. maja 2015. godine postavljen je Dražen Maravić za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave. Rešenjem Vlade, na lični zahtev, sa mesta državnog sekretara razrešena je Vidosava Džagić....

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) je objavila poziv za iskazivanje interesa u članstvo svom Odboru za žalbe. Poziv se nalazi na linku http://www.respaweb.eu/0/news/98/call-for-expression-of-interest-appeal-board a tekst poziva možete preuzeti OVDE ....