OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 30. avgusta 2021. godine objavila javni poziv  za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku.

Rok za prijavu na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije za javnu upravu.