Koordinacija inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najavio je na prvoj sednici Radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini da će od avgusta primanja lokalnih i pokrajinskih inspektora biti veća za do 20 odsto.

„Izborili smo se da od avgusta omogućimo korektivni koeficijent, koji će u skladu sa finansijskim mogućnostima povećati primanja inspektora na lokalu i u pokrajini do 20 odsto. To je mali iskorak, ali dobar pokazatelj kakva je orijentacija Vlade Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave“, kazao je Ružić.

On je objasnio da je današnji sastanak još jedan korak u realizaciji dogovora, koji je MDULS imalo sa pokrajinskim premijerom Igorom Mirovićem, kao i da je dogovoreno da se napravi bolja koordinacija između republike i pokrajine na polju reforme inspekcija.

Sastank ministra Ružića i pokrajinskog sekretara Ivana Đokovića sa načenicima okruga

„Dogovor na nivou Pokrajinske vlade je da pokrajinski sekretar Ivan Đoković bude koordinator ove radne grupe. Moja intencija je bila da svi načelnici upravnih okruga sa teritorije AP Vojvodine budu maksimalno uključeni u ovaj proces, jer sprovodimo svojevrsnu analizu kao Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor na republičkom nivou, koja objedinjuje četrdeset inspekcija“, kaže Ružić.

On je dodao da stanje nije na zavidnom nivou sa aspekta materijalnih i ljudskih resursa, ali da je obaveza Ministarstva da to stanje popravi.

„Postoji mnogo bolja komunikacija između privrede i inspekcija. Zakon o inspekcijskom nadzoru je omogućio da inspekcije više ne budu percipirane kao represivne, već kao preventivno-edukativne. Imali smo otvoreni dijalog i preko 200 kompanija je imalo priliku da u tom dijalogu sa inspekcijama ustanovi sve one probleme i izazove. Ono što zakon jasno propisuje jeste da postoji 22 prava za privredne subjekte, a samo devet obaveza“, rekao je ministar.

Ružić je najavio uvođenje platforme „E-inspektor“, koja sa radom treba da krene sledeće godine.

„Na toj platformi ćemo objediniti funkcionisanje svih inspekcija, i na taj način po mnogo transparentnijem, efikasnijem i jeftinijem modelu sprovoditi sam inspekcijski nadzor u privrednim subjektima. Cilj je da materijalne i ljudske resurse upodobimo sa onim što jeste inspekcijski nadzor u 21. veku“, objasnio je ministar Ružić.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković kazao je da je nastanak Radne grupe plod dobre saradnje sa ministarstvom i Vladom Srbije.

„Mi smo pokušali kroz akte koji regulišu nadležnost ovakvog ‘ad hoc’ organa da omogućimo bolju koordinaciju i komunikaciju, koja treba da ide dvosmerno. Potrebno je uspostaviti novu vertikalu saradnje između države, pokrajine i lokalnih samouprava, što potvrđuje ova Radna grupa“, zaključio je Đoković.

Ministar Ružić najavio je da bi Zakon o lokalnoj samoupravi trebalo da nađe svoje mesto u Narodnoj skupštini do leta.

On kaže da je ovaj zakon jedan od najznačajnijih, kao i da se na njegovom tekstu radi već duži niz godina.

„Mislim da izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi vode ka unapređenju nekih instituta koji su vanvremenski. Smatram da će, pored međuopštinske saradnje u ostvarivanju bilo izvornih bilo poverenih poslova, omogućiti pojeftinjenje tih usluga i koncentraciju svih potencijala na određenoj teritoriji u Srbiji“, rekao je ministar Ružić.

„Želimo i da definišemo status mesnih zajednica i saveta mesnih zajednica, jer nemamo jasno definisan njihov status“, dodao je on.

„Tim zakonom će biti definisana i propisana obaveza lokalne skupštine opštine, koja će utvrđivati nadzor i nadležnosti nad formiranjem saveta mesne zajednice, kao i raspuštanjem iste“, rekao je Ružić.

Kada su u pitanju saveti nacionalnih manjina, ministar kaže da se do leta očekuje da se u skupštinskoj proceduri nađu dva zakona iz segmenta prava nacionalnih manjina.

„Sprovedena je široka konsultativna i argumentovana javna rasprava, a očekujemo da ove odredbe unaprede funkcionisanje Nacionalnih saveta. Ove godine imamo redovne izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i mislim da je od krucijalne važnosti da se zakon nađe na skupštinskom zasedanju pre nego uslede same izborne aktivnosti. Veoma je značajno i ažuriranje posebnog biračkog spiska“, objasnio je Ružić.

„Odbor za međunacionalne odnose na nivou lokala jeste pitanje koje nije bilo regulisano dosadašnjim zakonom, na taj način da sledi sankcija ukoliko se takvi odbori ne formiraju“, naveo je Ružić.

„To je jedna nijansa koju ćemo normirati, kako se to ne bi više dešavalo. Ne vidim nijedan razlog da se tako nešto ne sprovede u delo. Jedina opravdanja koja smo dobijali od lokala jesu da nemaju sredstava, što nije dovoljno dobar argument“, zaključio je ministar.