Osposobljavanje mladih kadrova za rad u upravi dugoročno doprinosi stvaranju stabilne kadrovske strukture

„Osposobljavanje mladih kadrova za rad u sistemu državne uprave jedan je od načina da dugoročno doprinesemo stvaranju stabilne i kompetentne kadrovske strukture, koja je sposobna da učestvuje u kreiranju i sprovođenju novih javnih politika na putu evropskih integracija“, istakla je pomoćnik ministra zadužen za Sektor za stručno usavršavanje Jasmina Benmansur na današnjem okruglom stolu „Razvoj programa obuke prilagođenih potrebama pripravnika i lica koja se osposobljavaju za samostalan rad u struci“.

Ona je naglasila da je ovo pitanje predmet i nove Strategije reforme javne uprave, kao i da Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2021-2025. godine sadrži čitav niz mera i aktivnosti sa ciljem unapređenja stanja u ovom segmentu državnoslužbeničkog sistema, ali i službeničkog sistema u jedinicima lokalne samouprave.

Benmansur je dodala da saradnja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa francuskim institucijama doprinosi da reforme koje Ministarstvo sprovodi u upravljanju ljudskim resursima i stručnom usavršavanju budu podržane najboljim evropskim praksama.

U uvodnom obraćanju govorila je i Klodin Žustafre, ekspert za reformu javne uprave pri Ministarstvu, nakon čega je usledila interaktivna diskusija, prilikom koje su svoja iskustva podelili šef Kancelarije za politiku regrutacije i jednakosti i različitosti pri Generalnoj direkciji za administraciju i državno upravljanje Nikola Roblen i šef Odseka za raznolikost talenata, konkurse i ocenjivanje pri Nacionalnoj školi za administraciju Republike Francuske.

Na okruglom stolu, koje je Ministarstvo organizovalo u okviru ostvarivanja bilateralne saradnje sa organima Republike Francuske nadležnim u poslovima upravljanja ljudskim resursima, učestvovala je i pomoćnik ministra zadužen za Sektor za upravljanje ljudskim resursima Ivana Savićević, kao i predstavnici Ministarstva, Službe za upravljanje kadrovima i Nacionalne akademije za javnu upravu.

Foto galerija