maj 2018

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaokružuje pravni okvir u cilju daljeg aktivnog uključivanja pripadnika manjina, a naročito Roma i Romkinja, u društvene procese“, rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak na predstavljanju zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske komisije ROMACTED "Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja...

Administracije u gradovima i opštinama koje su pristupile eZUP-u, koristile su ovaj sistem da bi razmenile podatke za više od 200.000 upita građana/stranaka, rečeno je danas na sastanku koji je u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru održan sa načelnicima upravnih okruga povodom korišćenja e-ZUP-a u poslovanju...

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Radio-televizija Srbije (RTS) uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije, pokreću drugi konkurs za izbor najboljih praksi u radu lokalne samouprave i nagradu Šampioni lokalnog razvoja 2018. Na konkursu...

Srpsko-korejski informatičko pristupni centar i VR Photo Team organizovali su besplatne radionice-predavanje na temu „Google Street View Trusted“ sa ciljem upoznavanja sa jednim od najaktuelnih projekata kompanije Google koji je namenjen poslovnim korisnicima. Polaznici obuka su ovoga puta bili zaposleni u državnim institucijama. Google pretraga je način...

Skip to content