maj 2018

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da Vlada Srbije i to ministarstvo pripremaju četiri zakona koja će se u junu naći u parlamentu sa ciljem da se unapredi status nacionalnih manjina, a funkcionisanje nacionalnih saveta bude plodotvornije i transparentnije. "Jedan od...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2016 Nabavka usluga osiguranja zaposlenih i drugih lica Partija 1 - Smrt usled nezgode...