jun 2019

Zahvaljujući obuci za rukovodioce – državne službenike iz celog sveta, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Singapura, pod nazivom „Administracija i upravljanje u javnom sektoru), Ivana Joković, rukovodilac Grupe za radne odnose u Ministartvu, predstavila je učesnicima skupa nov sajt Ministarstva. Ističući otvorenost i transparentnost kao...

NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENOM UGOVORU            u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019 Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2018. godini) 27.6.2019. - Obaveštennje o zaključenom ugovoru...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je povodom Pete parade „Ponos Srbije“ da je Srbija država koja neguje različitost i toleranciju i teži da obezbedi još bolje uslove za ostavrivanje prava svih grupa koje se smatraju manjinskim. On je istakao da je protekli...

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 404-02-125/2019-02 od 21. juna 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE...

U Rači je održan treći po redu sabor frulaša „Prva frula Šumadije”, a ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić bio je ove godine domaćin te manifestacije. „Nijedan instrument ne poziva više na radost i veselje od frule“, rekao je Ružić , koji je otvorio...

Skip to content