februar 2020

Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa Janom Kesom Martejnom posetili su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kako bi sa ministrom Brankom Ružićem i saradnicima razgovarali o reformi upravljanja ljudskim resursima. „Ministarstvo neprestano radi na aktivnostima koje imaju za cilj bolje upravljanje kadrovima u...

Državni sekretar Ivan Bošnjak predvodio je srpsku delegaciju na Karpatskoj konferenciji, godišnjem skupu relevantnih međunarodnih partnera iz ovog dela Evrope, koji je održan u Krasičinu u Poljskoj. Glavni cilj konferencije je razmatranje i usaglašavanje inicijative donošenja Karpatske strategije za razvoj istoka Evrope, koja bi tako bila...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-35/2020-02 od 20. februara 2020. godine,   NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-22/2020-02 od  4. februara 2020. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javni konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za finansiranje programa i projekata iz oblasti obrazovanja. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da je ove godine u Fondu ukupno opredeljeno 30...

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić otvorio je danas Jedinstveno upravno mesto u Beloj Palanci, koje će građanima u ovoj opštini omogućiti da na jednom mestu, brže i efikasnije, završe poslove koje imaju sa upravom. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je ovaj projekat...

Skip to content