novembar 2020

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastaviće da analizira, prati efekte i pojača stepen zainteresovanosti, ali i pojača resurse za rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću Romi/kinje iz podstandardnih naselja u Republici Srbiji“, izjavila je ministarka Marija Obradović otvarajući online konferenciju „Mapiranje podstandardnih romskih...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a uz podršku projekta koji je finansirala Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), tokom 2019. godine po prvi put uspostavilo Fond za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje...

Treća „Besplatna škola programiranja“ koja se tradicionalno svake godine realizuje u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru zahvaljujući saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Vlade Republike Koreje održaće se tokom sledeće sedmice putem zum platforme (eng. Zoom). Obuke iz domena upotrebe inovativnih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenja najpoznatijeg programa...

Ministarka državne uprave i lokalne saouprave, Marija Obradović, istakla je, prilikom posete Ambasadora Sjedinjenih Američkih država, Entonija Godfrija, da ceni njegovo zalaganje za unapređenje saradnje dve zemlje, pri čemu je finansijska, privredna i investiciona klima, usred izazova nastalih u borbi protiv pandemije COVID-19, jednako važna...

U okviru sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 10. novembra 2020. godine je održan sedmi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave, putem platforme Webex. Ovaj sastanak predstavlja jedan od foruma najvišeg nivoa na kome se razmatraju teme u oblasti reforme javne uprave, između predstavnika...

Na sastanku sa ministarkom MDULS Marijom Obradović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) predstavila je svoje aktivnosti i planove za dalju saradnju sa Ministarstvom. Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović i njeni saradnici razgovarali su sa ministarkom Obradović o programu reforme sistema lokalne samouoprave, jačanju inspekcijskog...

Skip to content