Obaveštenja

U okviru nastavka podrške gradovima i opštinama u uvođenju jedinstvenog upravnog mesta, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje sedmi po redu Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podrške jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta u...

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine održaće se u periodu od 8. do 27. februara 2024. godine. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva...

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje stručnih ispita, Ministarstrvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo prvo izdanje Priručnika za polaganje ispita za inspektora. Priručnik, kroz prizmu važećih propisa, obrađuje složenu materiju ispitnih predmeta u okviru ispita za inspektora i...

Na osnovu člana 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE objavljuje JAVNI POZIV za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini   Uvod...

Na osnovu člana 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 101/21)     Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV za raspodelu sredstava   Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu podnetih prijava koje sadrže...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Skip to content