upravapmsn

Reforma javne uprave je sistemski, dugogodišnji proces transformacije državne, javne i lokalne uprave u efikasnu, odgovornu, transparentnu i pouzdanu administraciju, otvorenu za građane u procesima odlučivanja. U ovom procesu reforme administracije, koji je ujedno i put Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, primenjuju se principi dobre uprave koji doprinose uspostavljanju i usklađivanju sa standardima EU.

 

Potpuna modernizacija administracije postiže se kroz uvođenje i primenu novih polititka, digitalizaciju informacija i procesa i kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga građanima i privredi. Uvođenjem ovih promena u funkcionisanju i organizovanju javne uprave, ostvaruju se značajne uštede vremena, novca i ljudskih resursa, a administracija se u potpunosti stavlja u službu građana.

PROČITAJTE VIŠE

baner-inspekcije-modified

 

Ukoliko želite da prijavite problem inspekciji, a niste sigurni u čijoj je nadležnosti, možete se obratiti Kontakt centru republičkih inspekcija Vlade Republike Srbije popunjavanjem onlajn formulara, putem kog postavljate pitanje i iznosite problem.

 

Cilj Kontakt centra je efikasnija komunikacija građana i privrede sa republičkim inspekcijama.

MDULS u brojkama

34

novih zakona

98%

podataka iz matičnih knjiga je prepisano u elektronski oblik

55.000

predstavki građana koje je primio Kontakt centar republičkih inspekcija od početka rada

1,07

milijardi dinara iz Fonda za lokal uloženo u 209 projekata opština i gradova

78%

lokalnih inspekcija smatra da je unapređen inspekcijski nadzor

240

projekata podržano iz Fonda za nacionalne manjine

15.056.084

puta su službenici razmenili podatke ne tražeći ih od građana

7 577

kandidata položilo stručne ispite

Prepis matičnih knjiga u elektronski oblik

 

U cilju modernizacije uprave, bolje komunikacije između institucija i efikasnijeg pružanja usluga građanima, matične knjige se digitalizuju. Više od 98% podataka o građanima za poslednjih 100 godina prebačeno je u elektronski oblik.  Zahvaljujući tome, građani danas  mogu u bilo kojoj opštini ili gradu, bez obzira na mesto rođenja, da dobiju svoj izvod iz matične knjige rođenih.

 

Reforma inspekcijskog nadzora

 

Sve republičke inspekcije i 78% anketiranih lokalnih inspekcija smatra da je primena Zakona o inspekcijskom nadzoru unapredila inspekcijski nadzor. Reformu pozitivno ocenjuju i privrednici – samo 13% njih smatra inspekcije otežavajućim faktorom poslovanja.

 

Matične knjige

Matične knjige

U matične knjige se upisuju činjenice rođenja, braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice i promene u vezi sa njima.

 

Birački spisak

Birački spisak

Jedinstveni birački spisak je jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka

 

Registar političkih stranaka

Registar političkih stranaka

Politička stranka stiče status pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u Registar političkih stranaka koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sačinjava i objavljuje na svojoj internet stranici Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

 

Lokalne samouprave u Srbiji

Lokalne samouprave u Srbiji

Sistem lokalne samouprave je jednostepen, organizovan u 174 jedinica lokalne samouprave i baziran na monotipskom modelu opštine.

 

Registar UO

Registar UO

Upravni okrug se obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U Republici Srbiji postoji 29 upravnih okruga.

 

Skip to content