upravapmsn

Reforma javne uprave je sistemski, dugogodišnji proces transformacije državne, javne i lokalne uprave u efikasnu, odgovornu, transparentnu i pouzdanu administraciju, otvorenu za građane u procesima odlučivanja. U ovom procesu reforme administracije, koji je ujedno i put Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, primenjuju se principi dobre uprave koji doprinose uspostavljanju i usklađivanju sa standardima EU.

 

Potpuna modernizacija administracije postiže se kroz uvođenje i primenu novih polititka, digitalizaciju informacija i procesa i kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga građanima i privredi. Uvođenjem ovih promena u funkcionisanju i organizovanju javne uprave, ostvaruju se značajne uštede vremena, novca i ljudskih resursa, a administracija se u potpunosti stavlja u službu građana.

PROČITAJTE VIŠE

baner-inspekcije-modified

 

Ukoliko želite da prijavite problem inspekciji, a niste sigurni u čijoj je nadležnosti, možete se obratiti Kontakt centru republičkih inspekcija Vlade Republike Srbije popunjavanjem onlajn formulara, putem kog postavljate pitanje i iznosite problem.

 

Cilj Kontakt centra je efikasnija komunikacija građana i privrede sa republičkim inspekcijama.

MDULS u brojkama

243

posebnih zakona usaglašeno sa Zakonom o opštem upravnom postupku

154

organa imaju pristup Centralnom registru stanovništva

55.000

predstavki građana primio Kontakt centar republičkih inspekcija

3,05

milijardi dinara iz Fonda za lokal uloženo u 427 projekata opština i gradova

3,75

prosečna ocena kojom građani ocenjuju rad javne uprave na skali 1-5

345

miliona dinara uloženo u otvaranje 55 jedinstvenih upravnih mesta širom Srbije

16.381

predmeta zavedeno kroz softversko rešenje „Pisarnica“ / obrada svih predmeta vrši se elektronski

44.990

kandidata položilo stručne ispite

5

nacionalnih akcionih planova za unapređenje vrednosti otvorene uprave (transparentnost, odgovornost vlasti, učešće javnosti u donošenje odluka)

80.000

građana pohađalo 4.000 besplatnih IT obuka u SKIP centru

3 / 2.090

Broj održanih virtuelnih sajmova studentske prakse u javnoj upravi / broj ponuđenih mesta za stručnu praksu u javnoj upravi

1.473 / 50.045

Broj članova / posetilaca Virtuelne zajednice Studentske stručne prakse u javnoj upravi

48

uspostavljenih međuopštinskih saradnji

1.682

inspekcijska nadzora izvršila upravna inspekcija u postupku realizacije Programa rada za 2023. godinu

34.313

građana koristilo uslugu eIzvod na Portalu eUprava

15

Posebnih kataloga objedinjeno je u Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru
Matične knjige

Matične knjige

U matične knjige se upisuju činjenice rođenja, braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice i promene u vezi sa njima.

 

Birački spisak

Birački spisak

Jedinstveni birački spisak je jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka

 

Registar političkih stranaka

Registar političkih stranaka

Politička stranka stiče status pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u Registar političkih stranaka koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sačinjava i objavljuje na svojoj internet stranici Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

 

Lokalne samouprave u Republici Srbiji

Lokalne samouprave u Republici Srbiji

Sistem lokalne samouprave je jednostepen, organizovan u 174 jedinica lokalne samouprave i baziran na monotipskom modelu opštine.

 

Lista organa državne uprave

Lista organa državne uprave

Upravni okruzi u Republici Srbiji

Upravni okruzi u Republici Srbiji

Upravni okrug se obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U Republici Srbiji postoji 29 upravnih okruga.

 

Skip to content