Nova usluga iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

 

Šta predstavlja ova usluga?

Popunjavanjem jednostavnog upitnika iskazujete interesovanje da primite vakcinu protiv COVID-19.

Popunjavanjem upitnika i slanjem zahteva ne dajete saglasnost za vakcinaciju, već isključivo iskazujete interesovanje. Saglasnost za vakcinaciju je dokument koji se potpisuje kod lekara i ukoliko se odlučite da se vakcinišete taj dokument ćete tamo potpisati.

U svakom trenutku svoje iskazano interesovanje možete da promenite ili obrišete.

Da biste pokrenuli ovu uslugu nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprava.

Popunite upitnik i iskažite interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19

Više informacija

upravapmsn

Reforma javne uprave je sistemski, dugogodišnji proces transformacije državne, javne i lokalne uprave u efikasnu, odgovornu, transparentnu i pouzdanu administraciju, otvorenu za građane u procesima odlučivanja. U ovom procesu reforme administracije, koji je ujedno i put Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, primenjuju se principi dobre uprave koji doprinose uspostavljanju i usklađivanju sa standardima EU.

 

Potpuna modernizacija administracije postiže se kroz uvođenje i primenu novih polititka, digitalizaciju informacija i procesa i kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga građanima i privredi. Uvođenjem ovih promena u funkcionisanju i organizovanju javne uprave, ostvaruju se značajne uštede vremena, novca i ljudskih resursa, a administracija se u potpunosti stavlja u službu građana.

PROČITAJTE VIŠE

Ljudska-i-manjinska-prava

Srbija je višenacionalna i višekulturna država u kojoj uz većinski srpski narod žive i pripadnici velikog broja nacionalnih manjina i različitih religijskih i jezičkih grupa koje se među sobom razlikuju po brojnosti, prostornom razmeštaju, etničkim, religijskim, jezičkim, kulturnim i obrazovnim običajnim i drugim osobenostima.
Društveno-politički sistem Republike Srbije ustrojen je na principu potpune zaštite nacionalnih manjina, sa mnogim novim i originalnim rešenjima koja se ne mogu sresti u drugim državama.

U ovom mandatu

34

novih zakona

98%

podataka iz matičnih knjiga je prepisano u elektronski oblik

10.000

predstavki građana primio Kontakt centar za republičke inspekcije u prvih šest meseci rada

1,07

milijardi dinara iz Fonda za lokal uloženo u 209 projekata opština i gradova

78%

lokalnih inspekcija smatra da je unapređen inspekcijski nadzor

240

projekata podržano iz Fonda za nacionalne manjine

15.056.084

puta su službenici razmenili podatke ne tražeći ih od građana

7 577

kandidata položilo stručne ispite

Prepis matičnih knjiga u elektronski oblik

 

U cilju modernizacije uprave, bolje komunikacije između institucija i efikasnijeg pružanja usluga građanima, matične knjige se digitalizuju. Više od 98% podataka o građanima za poslednjih 100 godina prebačeno je u elektronski oblik.  Zahvaljujući tome, građani danas  mogu u bilo kojoj opštini ili gradu, bez obzira na mesto rođenja, da dobiju svoj izvod iz matične knjige rođenih.

 

Reforma inspekcijskog nadzora

 

Sve republičke inspekcije i 78% anketiranih lokalnih inspekcija smatra da je primena Zakona o inspekcijskom nadzoru unapredila inspekcijski nadzor. Reformu pozitivno ocenjuju i privrednici – samo 13% njih smatra inspekcije otežavajućim faktorom poslovanja.

 

Matične knjige

Matične knjige

U matične knjige se upisuju činjenice rođenja, braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice i promene u vezi sa njima.

 

Birački spisak

Birački spisak

Jedinstveni birački spisak je jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka

 

Registar političkih stranaka

Registar političkih stranaka

Politička stranka stiče status pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u Registar političkih stranaka koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

Lokalne samouprave u Srbiji

Lokalne samouprave u Srbiji

Sistem lokalne samouprave je jednostepen, organizovan u 174 jedinica lokalne samouprave i baziran na monotipskom modelu opštine.

 

Registar UO

Registar UO

Upravni okrug se obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U Republici Srbiji postoji 29 upravnih okruga.

 

Skip to content