Jedinstveni birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u realizaciji Zaključka Vlade 05 broj: 013-9425/2019 od 26.septembra 2019. godine, organizuje obuku matičara i zamenika matičara. Obuka će se održati 17. oktobra 2019. godine, sa početkom u  12 časova (registracija od 11 časova), u Beogradu - Klub narodnih  poslanika,...

Zbog velikog interesovanja ovlašćenih lica za vođenje biračkog spiska, za učešće na obukama koje organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u cilju praktičnog rada u aplikaciji Jedinstveni birački spisak kao i razmene iskustva u vođenju ove evidencije, otvaramo novi termin obuke, koja će se...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je 23. avgusta 2019. godine u ponoć Jedinstveni birački spisak za izbore za odbornike Skupštine opštine Medveđa koji će biti održani 8. septembra 2019. godine. Prema odredbama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, po zaključenju biračkog spiska Ministarstvo državne uprave...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Uputstvom je bliže uređeno pitanje razmene podataka između Registra matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska, a pored toga, ovim podzakonskim aktom je unapređeno i...

Skip to content