Projekti i programi

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za Program za lokalne samouprave 2019. IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS KORISNIK: Lokalne samouprave CILJ PROJEKTA: Unapređenje infrastrukture i rada lokalnih samouprava PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMA:  Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave i Odluka o ispravci odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za...

NAZIV PROGRAMA: Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST:  45.000.000 dinara KORISNIK: Lokalne samouprave i gradske opštine JAVNI POZIV: Javni poziv za  prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta, Obrazac za prijavu CILJ PROJEKTA:...

NAZIV PROGRAMA: Sektorski reformski ugovor za sektor reforme javne uprave DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 80 miliona evra (70 miliona direktne budžetske podrške i 10 miliona evra komplementarne podrške kroz 4 ugovora tehničke podrške) KORISNIK: Vlada Republike Srbije PARTNERI: Ostali organi i organizacije prema Akcionom planu za sprovođenje...

NAZIV PROJEKTA: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ KORISNIK: MDULS DONATOR: Vlada Švajcarske Konfederacije VREDNOST: 2,5 miliona CHF PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike i Stalna konferencija gradova i opština. CILJ PROJEKTA: Sistemske reforme u cilju jačanja lokalnih uprava u skladu sa Strategijom reforme javne uprave vode ka efikasnijim jedinicama lokalne...

NAZIV PROJEKTA: Restrukturiranje i optimizacija javne uprave DONATOR: Evropska unija kroz sredstva iz IPA 2014 uz implementacionu podršku Svetske banke VREDNOST PROJEKTA: 2,5 miliona evra od kojih 540.000 EUR grant MDULSu KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Organi i organizacije javne uprave CILJ PROJEKTA: Pružena podrška procesu optimizacije...

NAZIV PROJEKTA: Ubrzanje promena – podrška reformi državne uprave i lokalne samouprave, kroz projekte DONATOR: Budžetska sredstva i UNDP VREDNOST: 3,3 miliona USD KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: UNDP CILJ PROJEKTA: Povećana odgovornost institucija uprave na svim nivoima kako bi se pružile kvalitetnije usluge građanima i privredi...

NAZIV PROGRAMA: Program za rezultate za modernizaciju i optimizaciju javne uprave IZVOR SREDSTAVA: Zajam Svetske banke VREDNOST: 75 miliona dolara (okvirno 69 miliona evra) KORISNIK: Vlada Republike Srbije PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Državna revizorska institucija, SUK, Nacionalna služba za zapošljavanje CILJ PROJEKTA: Podrška budžetu RS za sprovođenju Strategije...

NAZIV PROJEKTA: Podrška reformi javne uprave (komplementarna podrška u okviru Sektorskog reformskog ugovora) DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 3,5 miliona evra KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Nacionalna akademija za javnu upravu, Kancelarija za informacione tehnologije i...

NAZIV PROJEKTA: Odeljenje reformske podrške radu Koordinacione komisije u reformi inspekcijskog nadzora DONATOR: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) VREDNOST PROJEKTA: 293.710 evra KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: / CILJ PROJEKTA: Podrška implementaciji Akcionog plana za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru PERIOD REALIZACIJE: jun 2017- jun 2020. span.date.entry_date.updated...

NAZIV PROJEKTA: Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, faza 2 DONATOR: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) VREDNOST PROJEKTA: 5.900.000 CHF KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Ministarstvo finansija, SKGO CILJ PROJEKTA: Podrška delotvornijem upravljanju registracijom i prikupljanjem poreza na imovinu u jedinicama lokalne samouprave, poboljšanju saradnje...

Skip to content