Stručno usavršavanje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, organizuje 9. novembra, od 10 časova, Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/2023, koji se održava onlajn na posebno dizajniranoj digitalnoj platformi, koja posetioce vodi kroz virtuelno zdanje...

Delegacija Ministarstva za informaciono društvo i administraciju Republike Severne Makedonije boravila je u trodnevnoj poseti MDULS-u, u okviru programa „Šema mobilnosti“ Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA). Ova poseta imala je za cilj upoznavanje kolega iz Republike Severne Makedonije sa Strategijom RJU i Programom razvoja elektronske...

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine, kao jednu od posebno važnih oblasti za uspešnost ukupnih reformskih procesa, izdvaja funkcionalan i inovativan sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi i kontinuiran proces izgradnje administrativnih kapaciteta, odnosno unapređenje znanja, veština...

Oblast stručnog usavršavanja jedan je od prioriteta kome Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u partnerstvu sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, Savetom za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, ali i svim jedinicama lokalne samouprave, posvećuje posebnu...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kom predsedava državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić, održao je 18. maja redovnu sednicu, na kojoj je razmatran niz pitanja od značaja za unapređenje procesa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 10. maja 2022. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu. Prijave na javni poziv se podnose...

Skip to content