JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o lokalnim izborima sa obrazloženjem, kao i da daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o lokalnim izborima sprovodi se u periodu od 24. novembra do 13. decembra 2021. godine.

Tekst Nacrta zakona o lokalnim izborima sa obrazloženjem dostupan je na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://www.mduls.gov.rs i Portalu eUprave.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe, predloge i sugestije dostavljati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom: „Nacrt zakona o lokalnim izborima” ili elektronskim putem na elektronsku adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti i objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu eUprave, u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

 Skip to content