POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA za paket podrške jedinicama lokalnih samouprava za unapređenje u oblasti uključivanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

Program – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana (Program) koji finansira Švajcarska Vlada u okviru Projekata „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji, faza 3“, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) raspisuje poziv za podnošenje prijava za paket podrške jedinicama lokalnih samouprava za unapređenje u oblasti uključivanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Cilj poziva je jačanje odnosa poverenja i odgovornosti između lokalnih samouprava i građana kroz uključivanje građana u procese odlučivanja na lokalnom nivou.

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju sve zainteresovane lokalne samouprave u Republici Srbiji, osim gradova Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.

Dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje objavljeni su na internet stranici MDULS http://www.mduls.gov.rs/, Stalne konferencije gradova i opština http://www.skgo.org/ i Programa „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana: https://med.org.rs.

Prijave se dostavljaju u skeniranoj verziji elektronskim putem na sledeću adresu: msp.paketi@mduls.gov.rs.

Rok za dostavljanje prijava je 11. februar 2022. godine do 17.00 časova.

U cilju upoznavanja sa detaljima poziva, 18. januara 2022,  sa početkom u 11.00 sati održaće se informativna onlajn radionica „Predstavljanje poziva za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške za 20 jedinica lokalne samouprave  u Srbiji, za unapređenje u oblasti uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou“. Radionici možete pristupiti putem sledećeg ZOOM LINKA .

Nakon informativne onlajn radionice, predstavljanje poziva obaviće se i direktno, kroz ukupno pet regionalnih radionica u periodu od 19. do 28. januara 2022. godine. Poziv za učešće na regionalnoj radionici (sa detaljima o tačnom mestu i vremenu održavanja regionalnih radionica), biće upućen naknadno, od strane SKGO i Programa.

Za sve dodatne informacije i obrazloženja u vezi sa podnošenjem prijava i/ili učešća na informativnim radionicama možete kontaktirati:

Program – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana

Predstavništvo Helvetas Swiss Intercooperation, SRB

Nataša Čorbić – Viši ekspert za dobro upravljanje i koordinaciju politika

Branislav Milić – Viši savetnik za dobro upravljanje, Zamenik vođe tima

Telefon: 011/ 3341 218

i-mejl: natasa.corbic@helvetas.org i branislav.milic@helvetas.org

 

Preuzmite dokumentaciju:

Uputstvo za prijavu MED 3

Prijavni upitnik MED 3

Poziv za prijavu MED 3

Kriterijumi za odabir 20 JLS za saradnju u oblasti uključivanja građana MED  3

SWOT analiza MED 3

 Skip to content