Podrška Švajcarske MDULS-u značajna za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava

Podrška Švajcarske Konfederacije Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, pre svega u pogledu sprovođenja Programa za reformu sistema lokalne samouprave i realizacije različitih projekata u gradovima i opštinama, od velikog je značaja za njihov dalji razvoj i jačanje lokalnih kapaciteta, zaključeno je na sastanku ministra dr Aleksandra Martinovića i ambasadora Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji Ursa Šmida.

Napomenuvši da je uravnoteženi i ravnomerni razvoj gradova i opština u Srbiji prioritet predsednika Republike Srbije i Vlade, Martinović je naveo da će Ministarstvo u ovom mandatu posebnu pažnju posvetiti direktnoj saradnji i pomoći lokalnim samoupravama u oblastima koje su za njih značajne. Najvažnije je da se ljudima obezbede uslovi za dostojanstven život, naročito u manjim opštinama u kojima je zabeležen nedostatak investicija, nedovoljno ulaganje u infrastrukturu i nezaposlenost, objasnio je ministar.

On je dodao da je poslednji popis stanovništva Republike Srbije pokazao da se intenzivno odvija proces migracije građana ka većim gradovima, zbog čega je neophodno kontinuirano ulaganje u manje, nedovoljno razvijene opštine, kako bi ljudi ostajali u svojim sredinama. Kako je naveo, uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta u lokalnim samouprava jedan je od načina na koje MDULS već pomaže unapređenje njihovog razvoja i olakšava život građanima, štedeći im vreme i novac.

Govoreći o izvanrednom napretku koji je Srbija ostvarila u oblasti digitalizacije, Martinović je istakao da danas imamo čitav niz eUsluga koje su na raspolaganju građanima i privrednim subjektima, te da sve više njih koristi ove moderne alate za elektronsku komunikaciju sa upravom. U tom smislu, Ministarstvo prepoznaje potrebu i za jačanjem administrativnih kapaciteta i celoživotnim stručnim usavršavanjem službenika, kako bi išli u korak sa modernizacijom uprave i na adekvatan način pružali visoko kvalitetne usluge krajnjim korisnicima.

Sagovornici su se osvrnuli i na reči predsednice Vlade Ane Brnabić da će do kraja 2025. godine celokupna teritorija Srbije biti pokrivena širokopojasnim internetom kome će moći da pristupe svi građani, što će, između ostalog, doprineti i ekonomskom razvoju države, ali i efikasnijem i transparetnijem radu uprave. Martinović i Šmid su izrazili želju za nastavkom dosadašnje uspešne saradnje i u budućnosti, posebno u pogledu pospešivanja daljeg razvoja gradova i opština.Skip to content