reforma inspekcija Tag

Nakon poziva Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 građanima da prijave inspekcijama nepoštovanje preventivnih mera,  tokom prvih 24 sata Kontakt centru za republičke inspekcije stiglo je više od 100 prijava. Građani se uglavnom žale na veći broj okupljenih u zatvorenom prostoru, nepoštovanje...

Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ambasada Kraljevine Norveške i NALED, obezbedili su maske, rukavice, vizire i dezinfekciona sredstva za 620 inspektora Tržišne, Sanitarne, Zdravstvene inspekcije i Inspektorata za rad, u cilju njihove efikasnije zaštite tokom obavljanja nadzora. „Pandemija COVID-19 postavila je pred nas novi, vanredni...

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, na sednici 18. septembra 2018. godine, Kodeks ponašanja i etike isnpektora čija je primena počela od 1. januara 2019. godine.   Kodeksom ponašanja i etike inspektora utvrđuju se načela i pravila profesionalnog i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je danas Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskim nadzoru sa ciljem da dodatno unapredi efikasnost inspekcija, a odgovorna privreda rastereti troškova koje nameću suvišne kontrole. „Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru koje predlažemo nadogradnja su postojećh zakonska...

Skip to content