septembar 2019

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-169/2019-02 od 5. septembra 2019. godine,   NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i državni sekretar za poslove javne uprave Francuske Olivije Disopt najavili su danas nastavak i jačanje saradnje u u oblasti reforme javne uprave. [caption id="attachment_14179" align="alignleft" width="200"] Državni sekretar za poslove javne uprave Francuske Olivier Disopt [/caption] Disopt je...

Delegacija Asocijacije nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija prisustvovala je danas tematskoj sednici Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave posvećenoj stručnom usavršavanju zaposlenih na lokalnom nivou vlasti. Predsednik Saveta Ivan Bošnjak, predstavio je mesto i ulogu Saveta u sistemu stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić biće domaćin, u utorak 10. septembra, državnom sekretaru za javnu administraciju Olivieru Disoptu (Olivier Dussopt) , koji je u francuskom sistemu rang ministra. S obzirom da je ovo prva zvanična poseta nekog francuskog zvaničnika nakon posete francuskog predsednika...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme izmena i dopuna zakona kojim se uređuje oblast teritorijalne organizacije Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 6. ...