oktobar 2019

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 19/2019   18.10.2019 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku...

Digitalizacija prožima sve procese rada uprave i važan je segment našeg posla da ubrzamo i podignemo kvalitet usluga za građane, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na sednici Koordinacionog saveta za razvoj eUprave. „S jedne strane ona je podrška u uspostavljanju sistema....