novembar 2019

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-231/2019-02 od 20. novembra 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6   objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i 68/15),   NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6   objavljuje   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Održavanje i unapređenje Registra matičnih knjiga redni broj P/4-2019   Naziv,...

Srbija će za oblast reforme javne uprave od Nemačke dobiti  4 miliona evra, dogovoreno je u Berlinu tokom pregovora dve zemlje 19. i 20. novembra o donatorskoj pomoći Nemačke prioritetnim sektorima u Srbiji. Navedeni iznos biće ugovoren za buduće projekte do 2023. godine. „Reforma javne uprave u...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 17/2019 Partija 15 Nabavka usluge održavanja UPS uređaja tip RAZNO   1. Naziv,...

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić predstavila je danas Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska. „Ministarstvo prepoznaje njihovu posvećenost i odgovornost koju imaju u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje aplikativnog softvera sa modulima za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita i vođenje evidencije o položenim ispitima. Ovo softversko rešenje omogućiće u celini implementiranje elektronskog upravnog postupanja i elektronske komunikacije (usluge...