Obaveštenja

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave doneo Zaključak kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o tekstu...

U okviru realizacije druge faze projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Saveta Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština Savet Evrope raspisuje javni poziv za...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 16. juna 2021. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 16. juna 2021. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku:  https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela  u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) realizuje projekat „Lokalna samouprava...