Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje reforma sistema lokalne samouprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine. Javna rasprava o Predlogu programa održaće...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je podržana od strane Ministarstva finansija, pripremilo je Predlog izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6. II Radna mesta koja se popunjavaju: 1. Radno mesto za izradu i praćenje dokumenata javne politike iz oblasti e uprave, u zvanju savetnik, Odsek za podršku razvoju elektronske uprave,...