jul 2018

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-105/2018-02 od 23. jula 2018. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

NAZIV PROJEKTA: Restrukturiranje i optimizacija javne uprave DONATOR: Evropska unija kroz sredstva iz IPA 2014 uz implementacionu podršku Svetske banke VREDNOST PROJEKTA: 2,5 miliona evra od kojih 540.000 EUR grant MDULSu KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Organi i organizacije javne uprave CILJ PROJEKTA: Pružena podrška procesu optimizacije...

NAZIV PROJEKTA: Ubrzanje promena – podrška reformi državne uprave i lokalne samouprave, kroz projekte DONATOR: Budžetska sredstva i UNDP VREDNOST: 3,3 miliona USD KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: UNDP CILJ PROJEKTA: Povećana odgovornost institucija uprave na svim nivoima kako bi se pružile kvalitetnije usluge građanima i privredi...

NAZIV PROGRAMA: Program za rezultate za modernizaciju i optimizaciju javne uprave IZVOR SREDSTAVA: Zajam Svetske banke VREDNOST: 75 miliona dolara (okvirno 69 miliona evra) KORISNIK: Vlada Republike Srbije PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Državna revizorska institucija, SUK, Nacionalna služba za zapošljavanje CILJ PROJEKTA: Podrška budžetu RS za sprovođenju Strategije...

NAZIV PROJEKTA: Podrška reformi javne uprave (komplementarna podrška u okviru Sektorskog reformskog ugovora) DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 3,5 miliona evra KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Nacionalna akademija za javnu upravu, Kancelarija za informacione tehnologije i...

NAZIV PROJEKTA: Odeljenje reformske podrške radu Koordinacione komisije u reformi inspekcijskog nadzora DONATOR: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) VREDNOST PROJEKTA: 293.710 evra KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: / CILJ PROJEKTA: Podrška implementaciji Akcionog plana za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru PERIOD REALIZACIJE: jun 2017- jun 2020. span.date.entry_date.updated...

NAZIV PROJEKTA: Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, faza 2 DONATOR: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) VREDNOST PROJEKTA: 5.900.000 CHF KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Ministarstvo finansija, SKGO CILJ PROJEKTA: Podrška delotvornijem upravljanju registracijom i prikupljanjem poreza na imovinu u jedinicama lokalne samouprave, poboljšanju saradnje...

NAZIV PROJEKTA: Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole / FINAC DONATOR: Evropska unija VREDNOST PROJEKTA: 893.000 evra KORISNIK: Univerzitet u Beogradu PARTNERI: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Pazaru, Singidunum Univerzitet, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Centar za obrazovne politike,...

NAZIV PROJEKTA: Program EXCHANGE 5 DONATOR: Evropska unija kroz sredstva iz IPA 2014 VREDNOST PROJEKTA: 4.45 miliona evra KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija PARTNERI: Stalna konferencija gradova i opština CILJ PROJEKTA: Bolje upravljanje javnom svojinom i bolje planiranje i programsko budžetiranje na lokalnom nivou . Aktivnosti su...

NAZIV PROJEKTA: Podrška reformi javne uprave u Srbiji DONATOR: Nemačka vlada preko GIZ-a VREDNOST: 5 miliona evra KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije PARTNERI: Služba za upravljanje kadrovima, Republički sekretarijat za javne politike, Generalni sekretarijat Vlade, SKGO, Uži pregovarački tim za vođenje pregovora o...

Skip to content