septembar 2018

Građanske inicijative i Media i reform centar Niš, u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, pozivaju Vas na prvi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, predstavnike civilnog društva i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru (u daljem tekstu: Nacrti zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare. Javna rasprava sprovodi se...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane na Zajedničke studije (joint degree) "Menadžment u upravi" koji realizuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani. Studijski programi su akreditovani u Srbiji i Sloveniji na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku. Specifičnost...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sastao se danas sa načelnicima upravnih okruga Srbije u opštini Alibunar u okviru redovnih susreta, a u cilju bolje primene reforme javne uprave na svim nivoima vlasti. „Veoma važne pomake smo postigli u okviru reforme javne uprave, posebno...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 7/2018 - Usluge mobilne telefonije   1. Naziv, adresa i internet stranica...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane kandidate za elektore da u dane vikenda 29. i 30. septembra 2018. godine organizuje dežurstvo radi prijema elektorskih prijava. Podnošenje elektorske prijave za 29. i 30. septembar i 1. oktobar 2018. godine najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske...

Skip to content