oktobar 2018

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 15/2018 Partija 2 Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme tip...

„Unapređenje socijalno-ekonomskog položaja Roma, odnosno suzbijanje siromaštva i diskriminacije s kojima se suočava većina pripadnika ove nacionalne manjine, obaveza je kako republičkih vlasti, lokalnih samouprava, tako i svakog građanina“, rekao je ministar na konferenciji „Institucionalni i strateški okvir za unapređenje zapošljavanja Roma u Srbiji“, koju...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 11/2018 Partija 6 Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme tip...

NAZIV PROGRAMA: Sektorski reformski ugovor za sektor reforme javne uprave DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 80 miliona evra (70 miliona direktne budžetske podrške i 10 miliona evra komplementarne podrške kroz 4 ugovora tehničke podrške) KORISNIK: Vlada Republike Srbije PARTNERI: Ostali organi i organizacije prema Akcionom planu za sprovođenje...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava jedinice lokalne samouprave koje sprovode posebne porograme stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave da je, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, Nacionalnoj akademiji za javnu upravu predata Službena evidencija izdatih...

Skip to content