oktobar 2019

Upravni okruzi su za Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave važan mehanizam za bolju koordinaciju i implementaciju svih reformskih aktivnosti, izjavio je državni sekretar Bojan Stević prilikom posete Moravičkom okrugu. Moravički upravni okrug je u kategoriji regionalnih institucija dobitnik internacionale zlatne nagrade i priznanja „GlobalLocal“ za...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-217/2019-02 od 30. oktobra 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak govorio je danas na seminaru Dani javnih politika, koji se održava na Fakultetu političkih nauka. On je poručio mladima da rade na sebi i da nastave da uče i da se usavršavaju, jer je znanje...

Skip to content