novembar 2019

Pravo na jednak i nepristrasan tretman, lepu reč, profesionalnu uslugu, dostojanstvo, učešće u donošenju odluka o raspolaganju javnim novcem, poštovanje propisanih pravila - samo su neki od važnih postulata uprave po meri svih građana, koji će biti predstavljeni tokom promotivne kampanje koju je pokrenula Vlada...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-237/2019-02 od 27. novembra 2019. godine NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

“Francuska bazira reformu javne uprave na istim principima i vrednostima kao Srbija, mogućnosti za saradnju su velike”, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić završavajući zvaničnu posetu Parizu. U okviru posete Sajmu “Nedelja inovacija” ministar Ružić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i...

Programski budžet predstavlja efikasan mehanizam za sprovođenje reforme javne uprave. Takav budžet omogućava bolje upravljanje učinkom javne uprave, veću odgovornost korisnika budžeta, uspostavlja snažniju vezu između godišnjeg budžeta, utvrđivanja prioritetnih rashoda i izdataka i sprovođenja javnih politika i pre svega veću transparentnost potrošnje....

Reformski procesi na modernizaciji javne uprave i evropske integracije se nastavljaju, zbog građana, razvoja Srbije i stabilnosti regiona, poruke su koje su danas poslate sa Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije koji je održan danas u Kanjiži. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor...

Ministri Srbije i Francuske zaduženi za javnu upravu Branko Ružić i Olivijer Dusop sastali su se danas u Parizu. Dusop je bio prvi francuski funkcioner koji je došao u Srbiju nakon posete predsednika te zemlje Emanuela Makrona. U skladu sa dogovorom najviših zvaničnika, Ružić i Dusop...

Skip to content