Sektor za upravljanje ljudskim resursima

ivana savicevic pomocnica

Ivana Savićević

pomoćnica ministra

Sektor za upravljanje ljudskim resursima obavlja poslove koji se odnose na sisteme plata i radnih odnosa u javnoj upravi – državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama.

 

Sektor prati propise Evropske unije i usklađuje domaće propise iz oblasti sistema plata i radnih odnosa sa propisima Evropske unije i učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz ove oblasti.

 

Više o nadležnostima Sektora za upravljanje ljudskim resursima

Projekat finansira Evropska unija u ukupnoj vrednosti projekta od 1.500.000 evra, iz IPA 2021 sredstava. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima. Period realizacije: 2023 – 2025 Realizator: Konzorcijum koji predvodi CPM Consulting International Projekat, koji se......

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave, rukovodilac Sektora za upravljanje ljudskim resursima Ivana Savićević održala je obuku pod nazivom „Moderan koncept upravljanja i razvoja ljudskih resursa“ u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Obuka je namenjena rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica u državnim organima sa osnovnim......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-345

ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Skip to content