NOVE MDULS eUSLUGE ZA GRAĐANE

U nameri da usluge koje pruža učini što dostupnijim svojim korisnicima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je unapredilo softversko rešenje za stručne ispite novim G2C (Government to Citizens) uslugama elektronske uprave za građane koji su zainteresovani za rad na poslovima za koje je uslov položen državni stručni ispit, ispit za inspektora ili poseban stručni ispit za matičara.

Ovim licima omogućeno je da na jednostavan, pristupačan i efikasan način podnesu zahtev za polaganje stručnog ispita putem Jedinstvenog elektroskog upravnog mesta za građane, uspostavljenog na potralu Ministarstva.

Takođe, svim budućim kandidatima za polaganje stručnih ispita na Jedinstvenom elektronskom upravnom mestu omogućen je pristup literaturi za pripremu stručnih ispita, propisima koji uređuju stručne ispite i drugim korisnim informacijama.

Nove usluge elektronske uprave dostupne su od 10. jula 2023. godine, sa pristupne adrese

Pored toga, svim licima koja su položila stručne ispite iz nadležnosti ovog ministarstva omogućene su i elektronske usluge za izdavanje uverenja o podacima upisanim u evidencije o položenim stručnim ispitima.

Inače, Softversko rešenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za stručne ispite od 1. jula 2020. godine omogućava usluge elektronske uprave državnim i drugim organima i organizacijama koje imaju obavezu podnošenja zahtva za polaganje stručnih ispita za svoje zaposlene.

 Skip to content