Obaveštenja

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine. Na...

Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za materijalno-finansijske poslove i poslove planiranja. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je...