Obaveštenja

JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu drugog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu. Rok za podnošenje prijava je  03. decembar 2015. godine. Prijave sa potrebnim prilozima,...

Radi unapređenja komunikacije državnih organa sa javnosti izrađene su Smernice za upotrebu društvenih mreža u organima državne uprave, organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave. Pozivamo vas da nam date komentare i sugestije kako bismo unapredili dokument. U izradi dokumenta učestvovali su predstavnici Direkcije za...

Poput većine gradova i varošica u Srbiji u 19. veku i Grocka je svoj ubrzani ekonomski i društveni razvoj otpočeka tek konačnim oslobađanjem od Turaka. Najzaslužniji pojedinac, koji je doprineo razvitku i napretku života u Grockoj, a i čitavoj zemlji kao vodeći državnik Srbije 19....

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 68/15 i79/2015 – ispravka), ovde, koji je stupio na snagu 8. avgusta 2015. godine, utvrđena je obaveza da korisnici javnih sredstava dostavljaju propisane podatke do desetog u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, objavljuje Nacrt Izveštaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu. Zainteresovane strane mogu preuzeti i javni poziv za...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih javnih konsultacija na radnu verziju Kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, započelo objavljivanje nacrta Kataloga. Pozivamo vas da i dalje dostavljate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs i to do  1. novembra...

Povodom današnjeg teksta koji je objavljen na temu eventualnih izmena Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu), želimo da ukažemo na dve pogrešne konstatacije. Pre svega, pominjući da izmene Zakona o maksimumu daju privilegije činovnicima u odnosu na zaposlene u...