decembar 2018

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a u uz konsultacije sa resornim ministarstvima, tokom 2016. i 2017. godine pripremila i objavila 188 administrativnih postupaka koji su doprineli standardizaciji i ujednačavanju postupanja jedinica lokalne samouprave u...

Svim građankama i građanima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić čestita i želi sreće, zdravlja i blagodeti. „Želeo bih da se tokom praznika svi podsetimo da je sreća u porodici, u koju treba da uložimo više vremena i...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave održao je danas osamnaestu sednicu u ovoj godini na kojoj su, pored ostalog, sumirani ostvareni rezultati u 2018. godini, koji se mogu oceniti značajnim za ukupno unapređenje izgradnje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Najvažnija aktivnost odnosila se...

Republički sekretarijat za javne politike je na svom sajtu omogućio pristup Analitičkom servisu jedinica lokalne samouprave (JLS), koji je deo Informacionog sistema JLS. Analitički servis JLS treba da omogući donošenje budućih javnih politika i zakonske regulative vezane za JLS utemeljenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju, efikasnije korišćenje resursa na nivou JLS,...

Skip to content