Obaveštenja

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo...

U okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, pripremljena je publikacija o primeni Zakona o zaposlenima u...

Povodom daljeg unapređenja upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima su u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave“ nemačke bilateralne saradnje koji sprovodi...

Skip to content