Obaveštenja

Konkursna komisija obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00172/2017-27 od 6. septembra 2017. godine, na svojoj 5. sednici održanoj 17. novembra 2017. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda...

Ovaj projekat, koji finansira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, predviđa: a. Prikupljanje podataka i izradu analize efekata primene/sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru - ex post analizu, koja uključuje odgovarajuće pokazatelje učinka. Analiza će obuhvatiti primenu/sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru na republičkom, pokrajinskom i nivou...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava građane da su raspisani izbori za opštine Negotin, Preševo, Pećinci, Mionica i za Gradsku opštinu Kostolac grada Požarevca. Ministarstvo podseća građane da putem interneta mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i koje je njihovo glasačko mesto. Provera...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije,  uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration -...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje javni poziv za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Javna rasprava o Nacrtu...

Skip to content