Stručno usavršavanje

Nacionalna akademija za javnu upravu je 19. aprila 2019. godine objavila javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavilo je nove eUsluge na Portalu eUprava u okviru aplikacije CRM (Customer Relationship Management), namenjene svim kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara. Kontakt forma obezbeđuje...

U cilju obezbeđenja svih preduslova za stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa najboljim evropskim praksama, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila Uredbu o stručnom usavršavanju putem stažiranja. Ovim podzakonskim propisom bliže se uređuju pitanja od značaja za stručno usavršavanje državnih...

UNICEF u Srbiji traži kvalifikovanog kandidata koji bi svojom stručnošću i znanjem podržao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u razvijanju programa obuke sa nekoliko modula u oblasti Prava deteta. Program se priprema sa ciljem pilotiranja u najmanje tri jedinice lokalne samouprave, a očekuje se da...

Nastavljajući dobru praksu podrške u pripremi za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je nova izdanja Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita i Priručnika za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara. Imajući u vidu da...

Skip to content