jul 2019

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisao je danas ugovore o realizaciji prva četiri međuopštinska partnerstva u koja su se udružili 33 opštine i grada da bi obezbedili bolje usluge za građane. Ova četiri projekta međuopštinskih partnerstava  biće finansirana iz Fonda za međuopštinsku...

U okviru  projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“,  Savet Evrope objavljuje javni poziv za angažovanje konsultanata (fizičkih lica) iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Cilj konsultantske podrške je uspešna realizacija Paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u 50 pilot lokalnih samouprava. Kako...

Pravilnikom sa smernicama za učešće javnosti u izradi nacrta zakona i drugih propisa, koji je stupio na snagu, predviđene su obavezne konsultacije sa javnošću i pre izrade nacrta zakona. Obaveza obavljanja konsultacija predstavlja novinu koju je doneo izmenjen Zakon o državnoj upravi i koja se odnosi...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 9/2019   25.7.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralozovanu javnu nabavku...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata. Obaveza sprovođenja konsultacija predstavlja novinu koju je doneo izmenjen Zakon o državnoj upravi i koja se odnosi na...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-142/2019-02 od 16. jula 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Skip to content