Zajedno u promene

Javna uprava Republike Srbije se reformiše od 2004. godine i tokom proteklih godina u najvećoj meri ostvaren je osnovni cilj – obezbeđen je neophodni pravni okvir za delovanje sistema državne uprave i lokalne samouprave. Sada je cilj da se pažljivim planiranjem potrebnih kadrova i svrsishodnom reorganizacijom dođe do unapređenja performansi i kvaliteta usluga koje se pružaju građanima i privredi, uz povećanje efikasnosti i produktivnosti. Osnov za to je optimizacija procesa i struktura, uređivanje zarada i obezbeđivanje finansijske discipline.

 

Kako bi država zaista postala servis građana i privrede, neophodno je da optimizacija i modernizacija javne uprave teku racionalno, transparentno i odgovorno, uz podršku svih relevantnih državnih i društvenih aktera, a pre svega građana, koji na taj način direktno učestvuju u procesu reformi i stvaranju razvijenog demokratskog društva.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Centrom za primenjene evropske studije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, pokreće projekat tematskih stručnih skupova na temu “Država po meri građana“. Motiv za organizovanje ovih stručnih skupova leži u potrebi identifikovanja prioritetnih oblasti za reforme, u ključnim sektorima javne uprave: državna uprava, lokalna samouprava, zdravstvo, obrazovanje i pravosuđe. Na ovaj način Ministarstvo želi da pokrene jedan novi vid stručnih diskusija, sa idejom da se okupe ključne i informisane zainteresovane strane koje će u jednom otvorenom dijalogu doći do kreiranja nove vizije i strateških, ostvarivih ciljeva u različitim oblastima javne uprave i identifikovanje mogućih opcija za njihovo ostavrivanje. Kako život ne može da čeka, potrebno je da zajednički dođemo i do kratkoročnih mera koje mogu da doprinesu unapređenju kvaliteta života ljudi.

 

Stručni razgovori su stoga organizovani po sledećim oblastima: obrazovanje, zdravstvo, pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava i finansijska disciplina.

 

Pozivamo vas da doprinesete svojim komentarima, sugestijama zaključcima sa ovih skupova. Njih možete dostaviti na vcolic@gov.rs.

Državna uprava

Lokalna samouprava

Zdravstvo

Obrazovanje

Pravosuđe

Finansijska disciplina

Skip to content