Obaveštenja

Nacionalna akademija za javnu upravu je 20. decembra 2022. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 20. decembra 2022. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Rok za podnošenje prijava je  19. januar 2023. godine.   Preuzmite: Javni poziv...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava organizacije civilnog društva da je produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu...

Partnerstvo za otvorenu upravu je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa uprave sa građanima, organizacijama civilnog društva, privatnim...

Upravna inspekcija u 2023. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2023. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 20. oktobra 2022. godine. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata...

Partnerstvo za otvorenu upravu (engl. Open Government Parntership – OGP, https://www.opengovpartnership.org/) je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela  u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) realizuje projekat „Lokalna samouprava...

Skip to content