Podrška zaposlenima u korišćenju e-ZUP-a

Informacioni sistem eZUP je sofisticiran alat za elektronsku razmenu podataka svih organa javne uprave, što je veliki korak u automatizovanju administrativnih postupaka i značajan iskorak ka uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Na ovaj način država se okreće ka građanima kroz brži i efikasniji rad organa uprave, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.

 

Kako bi se službenici što pre obučili za korišćenje informacionog sistema eZUP i kako bi se unapredila implementacija eZUP-a, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je organizovalo obuke za zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama i redovno prati primenu Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, , kao i podatke u vezi sa korišćenjem informacionog sistema eZUP.

 

U cilju pružanja podrške korisnicima informacionog sistema eZUP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva i priloge:

Uputstva i prilozi

Jedinice lokalne samouprave - dopisi i obrasci

U nastavku možete preuzeti instrukcije i modele popunjenih obrazaca Zahteva za pristupanje službenoj evidenciji. Na osnovu ovako popunjenih obrazaca, organi nadležni za vođenje službenih evidencija odobriće vam trajni i neprekidni pristup službenim evidencijama i biće vam omogućeno korišćenje aplikacije eZUP na Portalu eUprava

 

Dopis načelnicima od 9.11.2017

 

JLS-CROSO obrazac ZPSE

JLS-MDULS obrazac ZPSE

JLS-MUP obrazac ZPSE

JLS-NSZ obrazac ZPSE

JLS-PIO obrazac ZPSE

JLS-PU obrazac ZPSE

JLS-Ministarstvo Pravde obrazac ZPSE

Centri za socijalni rad - dopisi i obrasci

U nastavku možete preuzeti instrukcije i modele popunjenih obrazaca Zahteva za pristupanje službenoj evidenciji. Na osnovu ovako popunjenih obrazaca, organi nadležni za vođenje službenih evidencija odobriće vam trajni i neprekidni pristup službenim evidencijama i biće vam omogućeno korišćenje aplikacije eZUP na Portalu eUprava

 

Instrukcija CSZ

 

MDULS obrazac ZPSE

MUP obrazac ZPSE

NSZ obrazac ZPSE

PIO obrazac ZPSE

PU obrazac ZPSE

CROSO obrazac ZPSE

RGZ obrazac ZPSE

Skip to content