Obaveštenja

Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge   POZICIJA: Analiza obavljanja poslova u prioritetnim oblastima iz Jedinstvenog popisa poslova na uzorku od 45 jedinica lokalne samouprave Referentni broj: SRB-SDC-MDULS3-AOPL-2023-57 Datum objave: 22. mart 2023   Opšte: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa...

Na osnovu člana 18. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, donosim ODLUKU  o raspodeli sredstava     Sredstva se...

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr.zakon i 47/18), Javnog poziva za raspodelu sredstava u cilju podrške lokalnim samoupravama i gradskim opštinama za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta („Službeni glasnik RS“, broj...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji. U tu svrhu, osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade, posebnih organizacija,...

U okviru nastavka podrške gradovima i opštinama u uvođenju jedinstvenog upravnog mesta, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje šesti po redu javni poziv opštinama i gradovima za prijavu u okviru projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“ u ukupnom iznosu od 88.000.000,00 dinara budžetskih...

Na osnovu člana 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u...

Na osnovu člana 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE objavljuje JAVNI POZIV za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini   Uvod...

Skip to content