Obaveštenja

Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV za raspodelu sredstava     Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu podnetih prijava koje sadrže predloge projekata podnetih za određene namene u ukupnom iznosu od 490.000.000,00 dinara.   Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u punom ili delimičnom iznosu nedostajućih sredstava,...

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu...

Partnerstvo za otvorenu upravu (engl. Open Government Parntership – OGP) je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa uprave sa...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2023-2035. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovoćenje.  Javna rasprava o Predlogu programa održaće se od 23. decembra...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 20. decembra 2022. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 20. decembra 2022. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Rok za podnošenje prijava je  19. januar 2023. godine.   Preuzmite: Javni poziv...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava organizacije civilnog društva da je produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu...

Skip to content