Obaveštenja

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge   Pozicija: Izrada funkcionalnih analiza u 15 JLS Referentni broj: SRB-SDC-MDULS3-FA-2023-71 Datum objave: 27. oktobar 2023   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) sprovodi projekat „Lokalna samouprava za...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Nakon održanog prvog sastanka Posebne radne grupe koja radi na pripremi teksta Predloga uredbe, Ministarstvo ovim putem objavljuje radnu verziju teksta Uredbe sa planiranim rešenjima i ovim putem obaveštava zainteresovanu javnost da do 16. oktobra 2023. godine, dostave pisane predloge, sugestije, inicijative ili komentare, na...

U skladu sa odredbama člana 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Na osnovu člana 77. st. 2. i 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18) i člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18) Ministarstvo državne uprave i lokalne...

Skip to content