Obaveštenja

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 4. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 5....

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao koordinator nacionalnih aktivnosti u okviru učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, uz podršku projekta EU4PAR, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva, građane i predstavnike privatnog sektora da učestvuju na Otvorenom sastanku Posebne međuministarske radne grupe...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović i v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Milan Latinović potpisali su danas, ispred Ministarstva i Kancelarije, Sporazum o obavljanju stručnih poslova održavanja i unapređenja Registra matičnih knjiga. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i ministar informisanja...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o političkim strankama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 61/15 – US), doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka („Službeni glasnik RS”, broj...

U skladu sa objavljenim Javnim pozivom za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji koji je raspisan u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek“, koji podržava Vlada Švajcarske, ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Odluku...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sve građane kao i stručnu...

Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge   POZICIJA: Analiza obavljanja poslova u prioritetnim oblastima iz Jedinstvenog popisa poslova na uzorku od 45 jedinica lokalne samouprave Referentni broj: SRB-SDC-MDULS3-AOPL-2023-57 Datum objave: 22. mart 2023   Opšte: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa...

Na osnovu člana 18. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, donosim ODLUKU  o raspodeli sredstava     Sredstva se...

Skip to content