Stručno usavršavanje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane na Zajedničke studije (joint degree) "Menadžment u upravi" koji realizuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani. Studijski programi su akreditovani u Srbiji i Sloveniji na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku. Specifičnost...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji kroz dalju podršku unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi“, uz finansijsku pomoć Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije (GGF), uspešno je sprovelo dvomesečni program obuke za državne...

Delegacija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posetila je Generalni direktorat za administraciju i javne službe Republike Francuske, gde su razmatrani budući oblici saradnje i pružanja podrške Ministarstva za javnu upravu i javne račune Francuske MDULS-u u oblasti javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i stručnog...

Skip to content